Familie- en Systeemopstellingen

Familie - Systemische - Astro - Opstellingen 


Familie Opstellingen - Astro Opstellingen - Structuur van de workshop - KostenOpstellingen helpen je met zichtbaar maken hoe, waar en wanneer situaties zijn ontstaan, vanuit het systeem waarin het is ontstaan. 


Familie Opstellingen


Iedereen maakt deel uit van een familiesysteem.


Dit systeem zorgt ervoor, dat er een verbondenheid ontstaat tussen de familieleden, die

zowel positieve als minder positieve effecten op de betrokkenen achterlaat. Vanuit de

verbondenheid met elkaar draag je gevoelens en emoties over en leg je verbindingen, die

vaak zowel liefdevol als belemmerend werken. Ieder individu speelde zijn rol in het spel van

de familiegeschiedenis, met als gevolg, dat elk individu een blauwdruk ervan met zich

meedraagt in alle verdere contacten, die hij of zij later met iemand legt.


Je raakt verstrikt in de rollen die je hebt gespeeld. Je stapt pas uit deze rollen, nadat je je

bewust bent van die rollen. Word je je niet bewust van je familieconstellaties, dan wordt

vaak generaties lang datgene overgedragen, wat je in je familie hebt aangeleerd. Naast de

rollen die je hebt ingenomen, heb je onbewust ook vaak ideeën of gevoelens van grootouders

of overgrootouders overgenomen.


Met behulp van een familieopstelling worden deze onbewuste processen gezien en voelbaar

en daardoor veranderbaar.


Er wordt als het ware ruimte gemaakt in je eigen innerlijke wereld en de belemmerende blauwdruk van je familie wordt losgelaten, zodat contacten en interacties verbeteren en een natuurlijk verloop krijgen, waarin authenticiteit voorop staat. Innerlijke conflicten worden opgelost door oude patronen en interacties te herkennen en los te laten.


Zowel familie, collega's, maar ook persoonlijkheidsdelen, innerlijke delen en fysieke klachten mag je laten opstellen, waarna door hervonden harmonie een nieuw psychisch en lichamelijk evenwicht ontstaat.


Astro Opstellingen


In een Astro Opstelling krijg je een verrassend helder zicht in, maar vooral voeling met delen in je zelf. Daardoor leer je jezelf en jouw dieper gelegen drijfveren beter kennen. Contact met je innerlijke energiepatroon stimuleert je persoonlijke integrale ontwikkeling sterk.

Iedereen is deel van meerdere systemen, zoals je familie of je team op het werk. Ook in jezelf heerst een dynamisch systeem. Met je persoonlijke geboortehoroscoop is dit in kaart te brengen.

Om meer inzicht te krijgen in je innerlijke roerselen laat je (een deel van) je horoscoop opstellen in een systeemopstelling. In de horoscoop staan vaak meerdere constellaties: patronen van onderlinge verbanden tussen planeten, lichten en punten. Deze hebben hun astrologische betekenis voor jouw persoonlijkheid, karaktertrekken, talenten, mogelijkheden en moeilijkheden.

   

In een opstelling overleg je met mij welke constellatie uit je horoscoop je wilt opstellen. Vervolgens kies je uit de groep representanten die je voor een planeet of punt wilt opstellen. Deze worden opgesteld ten opzichte van elkaar, zoals zij ook in de horoscoop staan opgesteld. 

De horoscoop is de hemel in kaart gebracht op het moment en de plaats van jouw geboorte. Dit is een stilstaand beeld en daarom veranderen de representanten niet van plaats. Het spannende is nu hoe zij tot een oplossing van blokkades komen en hoe zij hun mogelijkheden optimaal benutten. Degene voor wie de opstelling is, maakt met ieder onderdeel contact en voelt wat de betreffende energie met hem/haar doet. Hij of zij leert deze herkennen en leert die optimaal te gebruiken.


Geef ruim van te voren aan wanneer je een Astro-Opstelling wilt.

Dit in verband met de voorbereiding van de horoscoop.


Structuur van de workshop


Regelmatig organiseer ik een opstellingendag.

Tijdens deze dag worden maximaal 4 opstellingen gedaan door opstellers/cliënten.

De groep wordt aangevuld met representanten; zij worden opgesteld en representeren de personen of delen van het op te stellen systeem.


Informatie:


Locatie:           Momenteel is er geen Opstellingen-dag gepland. Wellicht zal in de zomer (tijdens een festival?) één of meerdere dagen gepland

Datum:            worden.

Tijd:      

   


De investering van de opsteller/cliënt is €55 (vrijgesteld van btw)

Hiervoor krijg je een intensieve individuele sessie, die je bijzondere inzichten zal geven, kwartjes zal laten vallen en je zal helpen verandering in de verstrikkingen te brengen. Ontwarren ofwel ont-wikkelen !

Daarbij krijg je in de week erna nog een telefonisch gesprek om na te praten en evalueren.


Representanten doen gratis mee.

Een vrije gift naar jouw waardering achteraf is echter zeer welkom.


Hoi Lyke,

Ik wil nog even kwijt dat ik vind dat jij dit héél goed doet, het begeleiden van de familieopstellingen!

Dus nogmaals... dank je wel!


Liefs, Ellen v.T. uit H.